Kas See On Teie Arvates õiglane?

Meil on isegi tehtud arvutused, mis siis on riigieelarveline mõju, kui lahkujate asemel on hoopis liitujaid rohkem. Ja selge on see, et kui lahkujaid on rohkem kui liitujaid, siis sellel on positiivne riigieelarveline mõju nii riigieelarve positsioonile kui ka nominaalile, et see on, ütleme, kui baasstsenaarium on selline, et lahkujaid on kusagil veerand rahast, siis tulumaksu laekumine on kuskil suureneb, ühekordselt, mitte nüüd iga-aastaselt, ühekordselt suureneb kuskil miljoni võrra.

Lauri Läänemets Aitäh, lugupeetud eesistuja! Lugupeetud rahandusminister!Kas ja mil viisil on valitsus hinnanud, kuidas aitavad teise pensionisamba vabatahtlikuks tegemine ja teisalt kavandatavad muudatused lahendada valitsuserakondade poolt varasemalt viidatud teise samba tagasihoidliku tootluse probleemi? Ehk siis: kuidas te tagate nende muudatustega suuremad pensionid? Suuremad pensionid ja tootlus on muidugi kaks eraldi teemat.

Nad võivad olla seotud, aga nad on kaks eraldi teemat. Suuremat pensionit me tagame sellega, või noh, meie selge soov on see, et kui meil on teisest sambast lahkujaid rohkem kui liitujaid, siis selle võrra vabaneb sotsiaalmaksu pensioniosa teise sambasse ülekantavate vahendite hulk.

Eelduslikult on see seal kusagil – see jälle sõltub sellest, missuguse sissetulekuga inimesed, kui suure sissetulekuga inimesed on lahkujad ja kui palju neid lahkujaid on -, ütleme, et see jääb vahemikku 50- miljonit. See loks, ma saan aru, on suur, aga ütleme, need on need, n-ö tõenäosuse stsenaariumi ülemine ja alumine piir.

Nüüd, kuidas tootlus paraneb, seda ma tegelikult ühe korra juba pisut puudutasin.

Ja see läheb kõik esimese samba pensionide suurendamiseks. Nii et seda me saame kohe teha. Pensionid tõusevad põhimõtteliselt selle pensionisüsteemi reformi järel üsna kiiresti. Nüüd, kuidas tootlus paraneb, seda ma tegelikult ühe korra juba pisut puudutasin. Kui sa tekitad turule reaalse konkurentsi klientide pärast – klientidel on võimalik jalgadega hääletada -, siis see sunnib toote pakkujaid ümber tegema oma tooteid, oma investeerimisplaane, otsima paremat tootlikkust.

Lihtsustatult öeldes: esimest korda 20 aasta jooksul peavad nad jalad kõhu alt välja ajama ja pingutama natukene. Annely Akkermann Suur tänu! Te ütlesite, et praegune pensionisüsteem on kahjulik vaesematele inimestele -inimestele, kes teenivad keskmist palka või alla selle.

Ma usun, et te tegelikult teate, et viimastel aastatel on esimese samba pensioniarvestus muudetud järjest solidaarsemaks, mis tähendab, et keskmist või ligilähedast palka saavad inimesed – meditsiinitöötajad, päästjad, õpetajad, politseinikud – peavad vanaduspõlves üleval neid Urmaseid, kes teie majaehitusel töötavad teoreetiliselt suulise käenduslepingu alusel, praktiliselt ümbrikupalga eest. Kas see on teie arvates õiglane?

Neid inimesi, keda me üleval peame ja kes oma elu jooksul väga vähe on makse maksnud või üldse pole maksnud, näiteks hiljuti riiki saabunud immigrandid, on terve hulk. Kõik ei tööta minu maja peal. Neid on terve hulk ja neid me peamegi üleval, selle asja nimi on siis ühiskondlik solidaarsus-turvavõrk.

On ju täiesti selge, et Eesti riik selle turvavõrgu, et sul on olemas kõige elementaarsem meditsiiniline hooldus ja ka kas või vähemalt rahvapension, pakub igal juhul. Nüüd on küsimus selles, missugust pensionisüsteemi me ehitame, kui palju see pensionisüsteem võtab arvesse sinu sissetuleku suurust elu jooksul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *